Borstreconstructie met de DIEP flap

    

Bij deze ingreep wordt er enkel gebruik gemaakt van lichaamseigen weefsel. De naam DIEP is een afkorting van de Engelse term Deep Inferior Epigastric Perforator flap. Hierbij wordt een flap bestaande uit huid en vet van de buik, tussen navel en schaambeen, naar de borstkas getransfereerd.

                             

Het woord ‘Perforator’ duidt in deze op het feit dat de buikspieren ter plaatse gelaten worden. In tegenstelling tot de vroegere techniek (TRAM flap) wordt enkel het aanvoerende en afvoerende bloedvat met de flap meegenomen en wordt de buikspier volledig intact gelaten.

  

Een DIEP flap is een vrije flap wat wil zeggen dat net vóór de transfer naar de borstkas de volledige bloedvoorziening van de flap doorgenomen wordt en terug hersteld moet worden ter hoogte van de borstkas met behulp van de microscoop. De bloedvaten die de flap van bloed voorzien worden net boven de lies doorgenomen en terug aangekoppeld aan de arteria mammaria interna, een bloedvat dat net naast het borstbeen onder de ribben loopt. Het gaat hier om bloedvaten van ongeveer 2 mm. Het terug aankoppelen van de bloedvoorziening onder microscoop heeft tot gevolg dat de operatieduur aanzienlijk wordt verlengd wat leidt tot operaties met een duurtijd van 7 à 8 uren. Tevens bestaat er door het microscopische karakter van de bloedvaten een risico op trombose waardoor de flap geen bloed meer krijgt en kan afsterven.

De nadelen van deze techniek wegen echter niet op tegen de voordelen. Aangezien het om een reconstructie met eigen weefsel gaat wordt een ‘warme’ borst gecreëerd. De initiële ingreep mag dan wel zwaarder en complexer zijn, maar eens deze ingreep achter de rug zal de tijd uw partner zijn. De gereconstrueerde borst zal hoe langer hoe meer een natuurlijke vorm aannemen en zich steeds meer gedragen zoals een natuurlijke borst. Ze zal soepel zijn, warm aanvoelen en onderhevig zijn aan de zwaartekracht. Het volume zal samen met de gewichtsveranderingen van de patiënte veranderen. De littekens vervagen en worden bedekt door de kleding. In tegenstelling tot een reconstructie met prothesen kan de autologe borst bestraald worden.

De DIEP flap reconstructie levert veruit het mooiste resultaat en heeft, ondanks de langere operatieduur, de minste nadelen en moet daarom als de gouden standaard beschouwd worden.

Kliniplast - Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat, België - Tel: 03 237 15 81 - BTW: BE 0888 868 012 - dokter@kliniplast.be