Centrum voor plastische chirurgie Dr. Jo Vanoorbeek

Borstvergroting

Veranderingen in de borst

borstvergroting

De borstvergroting is een van de meest uitgevoerde plastische ingrepen bij de vrouw. Mooie borsten en een decolleté geven de meeste vrouwen een zelfzeker zelfbeeld en verhogen het zelfvertrouwen. Zo draagt u ook uw lingerie met een goed gevoel. 

Een borst bestaat voornamelijk uit klier- en vetweefsel. Klierweefsel is stevig en relatief hard. Vetweefsel is veel zachter en minder stevig. Met de jaren vermindert de hoeveelheid klierweefsel waardoor de hoeveelheid vetweefsel procentueel toeneemt. De huid die alles op zijn plaats houdt verliest aan elasticiteit met het ouder worden. Ook hierdoor verliest een borst haar volume en vorm. Zwangerschap en gewichtsveranderingen hebben hun invloed op de hoeveelheid vet- en klierweefsel waardoor een borst ook kan veranderen.

Borstvergroting en leeftijd?

Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergroting maar we wachten toch best tot als de borst volgroeid is (meestal na 18 jaar). Zoals elke andere esthetische ingreep is een borstvergroting een operatie die u enkel voor u zelf doet. Het mag geen wens zijn van uw omgeving. Een borstaugmentatie biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen.

De consultatie vooraf: uiterst belangrijk

Het belangrijkste van de ganse procedure is de consultatie voorafgaand aan de operatie. Hier proberen we de reële wens en motivatie van de patiënte te achterhalen. Het is de patiënte, soms samen met de partner, die beslist wat het moet worden. Als plastisch chirurg geef ik enkel advies over wat chirurgisch mogelijk is. Uw wensen moeten natuurlijk wel overeen komen met mijn deontologische principes.
Met behulp van verschillende pasprothesen kunnen we u een idee geven over het te bekomen resultaat. In samenspraak zal de juiste techniek, de juiste prothese en de juiste incisie gekozen worden.
Er zal een uitvoerig klinisch onderzoek verricht worden (onderzoek naar huidstructuur, symmetrie, borstvorm, metingen van de borst en borstkas,…)

De operatie in een veilige omgeving

De operatie gebeurt in het ziekenhuis onder algemene anesthesie of sedatie. Afhankelijk van de prothese en techniek wordt een insnede in de oksel, rond het tepelhof of in de borstplooi gemaakt. Dan wordt de prothese boven of onder de spier geplaatst. Dit alles werd op voorhand op de consultatie besproken en beslist. Meestal kan men dezelfde avond al naar huis. Als nazorg zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

De eerste vier weken moet u een voortdurend een steun-bh dragen. Vooral als de prothese onder de spier geplaatst werd is de eerste week best wel pijnlijk. Hiervoor worden pijnstillers en spier-relaxerende medicatie voorgeschreven. Gezien het om een esthetische ingreep gaat wordt er geen ziekenverlof voorgeschreven. U moet toch rekenen op een werkonbekwaamheid van 1 à 2 weken (afhankelijk van uw werk).