Centrum voor plastische chirurgie Dr. Jo Vanoorbeek

Voor de borstreconstructie

Voor de ingreep dient u nog enkele zaken in acht te nemen:

  1. Het is best dat u nog even langs gaat bij uw oncoloog om zijn definitief fiat te krijgen voor de reconstructie. Het is van uiterst belang dat de reconstructie op geen enkele wijze interfereert met de oncologische behandeling.
  2. U moet voor de operatie een ‘angio CT van de buikwand’ laten verrichten. Dit is een soort scanner die de bloedvaten van uw buikwand in beeld brengt en waardoor we tijdens de operatie weten waar zich de beste bloedvaten bevinden die de flap van bloed zullen voorzien.
  3. Voor een preoperatieve oppuntstelling gaat u best naar uw huisarts. Deze bestaat uit een routine preoperatieve bloedcontrole en een ECG (filmpje van het hart). Een longfoto moet niet genomen worden omdat dit onderzoek reeds vervat zit in de scanner. U mag 10 dagen geen bloedverdunners meer nemen (aspirine, marevan e.d.).
  4. Vroeger werd een autologe bloedtransfusie  verricht. Dit is niet nuttig gebleken.
  5. U moet een sport-bh meebrengen. Deze zal dienen als verband en moet 4 weken postoperatief gedragen worden (dag en nacht).

Tenslotte moet u de operatie tegemoet gaan met een positieve ingesteldheid. U staat op het punt om de vreselijke periode die u doorgemaakt hebt achter u te laten en aan een nieuw deel van uw leven te beginnen….met twee borsten.