Centrum voor plastische chirurgie Dr. Jo Vanoorbeek

Na een liposuctie

Onder locale verdoving in combinatie met sedatie of anesthesie werd bij u een liposuctie verricht.

Letterlijk betekent liposuctie het wegzuigen (suctie) van vet (lipo). Liposuctie kan op verschillende lichaamsplekken tegelijk worden uitgevoerd, maar het is geen alternatief voor afvallen door verstandig eten en lichaamsbeweging.Tegenwoordig worden ‘liposuctie’ en ‘liposculptuur’ als synoniem gebruikt. Maar oorspronkelijk werden bij liposuctie grote ‘zuigbuizen’ gebruikt, waardoor enkel het dieper gelegen vet kon worden opgezogen. Bij de liposculptuur worden kleinere canulen (3 en 4 mm) gebruikt. Hierdoor kan men veel preciezer werken in is het risico op onregelmatigheden veel kleiner.

Ingreep: liposuctie

Tijdens de liposuctie worden enkele kleine insneden gemaakt, waarlangs in eerste instantie water met adrenaline wordt opgespoten. Op deze manier worden de onderhuidse vetcompartimenten onder spanning gebracht. Vervolgens worden door diezelfde huidinsneden ‘zuigbuizen’ of ‘canules’ aangebracht die verbonden zijn met de liposuctiemachine. Er worden kleine gangetjes vet weggezogen thv de verschillende compartimenten en de compartimenten kunnen vervolgens inzakken.

De insneden worden met fijne draadjes gehecht na de ingreep en onmiddellijk postoperatief wordt vooraf aangemeten drukkledij thv de behandelde zones aangebracht.

Drukkledij

De drukkledij moet gedurende een zestal weken gedragen worden en is erg belangrijk om een goede samentrekking van de huid te bekomen. De eerste vier weken moet deze drukkledij dag en nacht gedragen worden (23h/24h). Vooral de eerste 24u mag u deze niet uitdoen, anders bestaat er een kans dat door een verplaatsing van lichaamsvochten duizeligheid optreedt. Onderkledij (onderbroek) wordt gedragen boven de lipopanty.

Zwelling

Aangezien er voor de liposuctie eerst vocht wordt ingebracht en aangezien getraumatiseerd weefsel (tgv de liposuctie) reageert met oedeemvorming, is het belangrijk de patiënt uit te leggen dat het een zestal weken zal duren alvorens het gewenste effect bereikt wordt. Hoewel de chirurg zijn uiterste best doet om de vetverwijdering zo homogeen mogelijk te maken, resulteert dit vaak in wat vormonregelmatigheden, voornamelijk thv de insneden. Om deze te vervlakken, kan men  enkele sessies LPG te laten uitvoeren bij een kinesitherapeute. Met dit toestel, dat oorspronkelijk enkel gebruikt werd in de endermologie, kunnen de onderhuidse structuren versoepeld worden wat kan leiden tot egalisering van de huid.

Nazorg

Na ontslag uit de kliniek mag  u niet zelf auto rijden en is  het  wenselijk dat uw partner, vriend of familielid bij u blijft gedurende de eerste nacht. Een weekje vakantie is geen overbodige luxe om te herstellen na deze ingreep.

Het is belangrijk om overdag ieder uur wat te lopen. Dit kan in het begin wat ongemakkelijk gaan. Maar dit bewegen is belangrijk voor de bloedsomloop en draagt bij aan een betere wondgenezing.

Om de volumeshift in het lichaam te compenseren raden wij aan voldoende water te drinken.

De eerste 24 uur kan er wat vocht en soms wat bloed uit de wondgaatjes lekken. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit gaat vanzelf over.

U mag 24 uur na de liposuctie behandeling weer voor het eerst douchen. Na twee weken mag u weer in bad. Let er op dat de temperatuur van het water niet te heet mag zijn omdat dit het behandelde gebied kan doen zwellen.

In de eerste drie weken na de liposuctie behandeling mag u niet persen, tillen en bukken. Normale lichaamsbeweging is toegestaan, maar onderneem geen zwaar en inspannend werk en ook geen sportactiviteiten gedurende de eerste zes weken na de ingreep. Het aan- en uitrekken van kleding kan de eerste weken heel ongemakkelijk zijn. Ontspannen fietsen en wandelen kan weer een week na de ingreep. Massage van de behandelde zones wordt best twee weken uitgesteld. Voor die tijd is verstandig iedere vorm van inspanning te vermijden. Dit vergroot de kans op een goed herstel.

Ongeveer 1 tot 2weken na de ingreep krijgt u een afspraak voor een poliklinische nacontrole.

Napijn en blauwe verkleuring

Deze ingreep blijft natuurlijk een operatie, hoewel het herstel hiervan meestal heel vlot verloopt.

Na de behandeling voelt het behandelde gebied pijnlijk en kunt u druk op het behandelde gebied voelen. Pijnlijke bloeduitstortingen, een gezwollen huid en een beurs gevoel zijn normale klachten. Daarnaast kan er op sommige plaatsen een vochtophoping ontstaan. Vaak trekt dit na ongeveer twee tot zes weken vanzelf weg. Daarbij kunt u spierpijn voelen als u intensief gesport heeft.
Als u in beweging komt kan er een pijnlijk brandend gevoel ontstaat rond het behandelde gebied. Napijn gedurende de eerste dagen wordt best preventief aangepakt met de voorgeschreven pijnstillers.

Voor het genezingsproces is het belangrijk dat u geen alcohol en bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Ook is niet roken bevorderlijk voor de genezing en het herstel. Infectie is heel zeldzaam. Antibiotica zijn meestal niet nodig.

Blauwe verkleuring en zwelling zijn vrij normaal gedurende de eerste weken. De blauwe plekken dienen met de voorgeschreven zalf ingewreven te worden (2 x daags). De kleuren gaan soms van blauw naar groen en geel. Het is mogelijk dat bepaalde zones doof aanvoelen of een harde schijf vertonen. Ook dit verdwijnt op termijn doch kan meerdere maanden in beslag nemen. Soms is er een verminderde gevoeligheid van de huid.

Een  zeldzame keer kan de wond nabloeden en dan moet u de dienstdoende arts via de diensttelefoon zo snel mogelijk contacteren.

De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken. In de meerderheid van de gevallen wordt het littekentje een bijna onzichtbaar wit lijntje.

Conclusie

Een liposuctie is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep.

U wordt naar beste kunnen behandeld door ervaren en erkende specialisten, maar er kan geen garantie gegeven worden voor een goed resultaat of voor volledige symmetrie. Soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Wij hebben u hierboven de belangrijkste informatie gegeven over een liposuctie.

Aandachtspunten

  • Na de ingreep worden plastic verbandjes aangebracht waarmee u kunt douchen; de plastic verbandjes laat u best zo lang mogelijk op de wondjes.
  • Een bad nemen is af te raden gedurende de eerste 2 weken na de ingreep om verweking van de wond te voorkomen.
  • De hechtingen worden na een week verwijderd.
  • De eerste vier weken na de operatie moet u dag en nacht een drukpak dragen, daarna nog 2 weken enkel overdag.
  • Tot zes weken na de operatie mag u geen zwaar lichamelijk werk verrichten. Intensief sporten is af te raden gedurende 6 weken. Sauna dient ook zes weken uitgesteld.
  • Het uiteindelijke resultaat van de operatie is pas na zes weken goed te beoordelen, nadat de meeste zwelling is verdwenen. De eerste weken kan door zwelling een assymmetrie merkbaar zijn.
  • De eerste weken na de operatie kunnen de behandelde zones blauw en gevoelig zijn.
  • Bij nood of bij twijfel kunt een mailtje sturen (dokter@kliniplast.be) of  in ernstige noodgevallen kan u dr. Vanoorbeek zelf bellen via 03 237 15 81.

Bij plotse roodheid, koorts in combinatie met plots warm aanvoelen van de borst moet u ons direct contacteren!!!